“Dłoń – staże dla osób z niepełnosprawnością”

with No Comments

Europejski Fundusz SpołecznyProjekt “Dłoń – staże dla osób z niepełnosprawnością” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Przedsięwzięcie realizowane jest w okresie od 30.10.2018r. do 31.08.2020 r. w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie, a jego celem jest zwiększenie zatrudnienia osób dotkniętych i zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Pierwszy etap realizacji to utworzenie Centrum Aktywnej Integracji w Kościerzynie, które będzie świadczyć usługi z zakresu pomocy społecznej nakierowane na indywidualne podejście do każdego przypadku oraz holistyczne postrzeganie sytuacji osoby, która potrzebuje wsparcia. Projekt adresowany jest do osób niepełnosprawnych, wielokrotnie doświadczonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie powiatu kościerskiego. W projekcie udział weźmie 40 osób, spośród których 20 uczestników zostanie skierowanych na 3 miesięczny staż, gdzie pod kierunkiem trenera i psychologa będą zdobywać nowe kwalifikacje, podwyższać swoją samoocenę, budować motywację do utrzymania zatrudnienia i usamodzielnienia się.

 

Projekt kierowany jest do osób:

 • zamieszkujących na terenie powiatu kościerskiego;
 • z niepełnosprawnością – o znacznym stopniu niepełnosprawności/
  z niepełnosprawnością intelektualną (w tym z zaburzeniami psychicznymi)/
  z niepełosprawnościami sprzężonymi/ z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi;
 • bezrobotnych lub biernych zawodowo.

 

Wsparcie oferowane w ramach Projektu

 • tworzenia i monitoring realizacji ścieżki reintegracji (spotkania z doradcą ds. osób niepełnosprawnych oraz psychologiem)
 • wsparcie w zakresie aktywnej integracji społecznej – warsztaty kształtujące kompetencje społeczne i prawo pracy, 
 • wsparcie psychiatry;
 • wsparcie w zakresie integracji zawodowej: trzy miesięczny staż dla 20 uczestników; trener pracy dla każdego stażysty; szkolenie BHP; ubezpieczenie NW; medycyna pracy; wsparcie psychologiczne; pokrycie kosztów dojazdu na staż.

 

Rekrutacja do projekt prowadzona jest w sposób ciągły, a jej zakończenie  planowane jest na I kwartał 2020 roku. Więcej informacji.

Leave a Reply