Fundacja „Sprawni Inaczej” w Gdańsku od wielu lat dzięki dofinansowaniu z PFRON może zapewnić rehabilitację dzieciom niepełnosprawnym. Zadanie jest zlecone przez PFRON do realizacji w ramach ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Złożony wniosek w ramach konkursu pn. „Szansa-Rozwój-Niezależność” otrzymał pozytywną ocenę i dofinansowanie na realizację zadania. Projekt – „Prowadzenie specjalistycznej rehabilitacji psychoruchowej dla dzieci niepełnosprawnych z terenów zaniedbanych strukturalnie” jest zadaniem realizowanym przez kolejne trzy lata – od 01 kwietnia 2019 r. do 31 marca 2022 r. Obecnie została podpisania kolejna umowa na trzeci okres finansowania od 01 kwietnia 2021r. do 31 marca 2022 r. Beneficjentami zadania są dzieci niepełnosprawne z powiatu bytowskiego i kościerskiego. W trzech Ośrodkach Rehabilitacji Psychoruchowej (Bytów, Miastko, Lubieszyn) systematycznie jest prowadzona rehabilitacja psychoruchowa dla 55 dzieci niepełnosprawnych. Każde dziecko ma zapewnioną rehabilitację ruchową 1,5 godz., terapię pedagogiczną 1,5 godz. oraz terapię logopedyczną 0,5 godz. tygodniowo. Rehabilitacja jest prowadzona prawie cały rok, miesiąc sierpień – to czas odpoczynku dla kadry realizującej projekt. Prowadzona rehabilitacja dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania jest dużym ułatwieniem dla rodziców/opiekunów ze względu na łatwy dostęp do specjalistów. Rodziny chętnie korzystają z proponowanej terapii, widząc efekty rehabilitacji u swoich pociech. Realizowana rehabilitacja psychoruchowa to dla nich szansa na rozwój i niezależność w przyszłości.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni Zarządowi PFRON za wsparcie finansowe i umożliwienie realizacji projektu na rzecz dzieci niepełnosprawnych. Dziękujemy za wszelką pomoc i wsparcie Pomorskiemu Oddziałowi PFRON.